Kronik af kunstner, danser, koreograf og cand.mag. Ingrid Kristensen & kunstner, danseforsker og fænomenolog, cand. Scient, PhD Lis Engel


Bragt i Fyens Stiftstidende 31. august 2011

Interaktive danseforestillinger i flere formater end de vante; 

Dans i alle sprækker

På trods af dansens store alsidighed og udvikling, er fokus herpå stadig ganske småt i Danmark, da dansen for mange synes at være forbeholdt danseeliten. Men måske er det på tide at vi for alvor begynder at udvikle og udnytte dansens store potentiale ved at formidle dansens mangfoldige udtryk i alle sprækker - til glæde for både udøveren, børn og menigmand og –kvinde?

Dansen - et mangfoldigt udtryk

Dansen rummer et mangfoldigt udtryk og finder på samme måde som musikken sted mange forskellige steder og med en uendelig variation og forskellighed i udtryk. Dans kan være af social karakter og på sociale medier som Youtube udstilles de mangfoldige udtryk, som løbende bliver udforsket. Dans foregår på mange forskellige scener – såvel på teaterscener og i byrummet, men dansen kan være virtuel og udtrykkes og opleves gennem animationer, film eller videodans. Den kan udfoldes gennem danseinstallationer, hvor den hurtigt bliver en hybrid mellem et billedligt udtryk i samspil med dansens flygtighed. Sidst og ikke mindst kan dansen også bruges i et terapeutisk øjemed. Et område som er næsten ikke-eksisterede i Danmark, trods dens uendelig store potentiale og ikke at glemme, som socialt samvær, som vi oplever det i mange sammenhænge. 

Dansens sjæl

Selvom dansen kan fungere i så mange forskellige aspekter, fylder den ikke så meget i bybilledet i Danmark. Det er naturligvis ærgerligt – ikke blot for dansen i Danmark som institution, men også fordi dansen har betydninger, der rækker ind i alle dimensioner af menneskers liv. Liv er bevægelse – og dansen er det sted hvor bevægelse udforskes, udfordres, eksperimenteres og vises, som et slags laboratorium for menneskets oplevelse og udforskning af liv og virkelighed. 


Dansens mange dimensioner og muligheder hænger først og fremmest sammen med den dynamiske interaktion mellem vores levende krop og oplevelser og erfaringer af verden. Vi kommunikerer ikke kun gennem sproget og til informationsbrug, men gennem kropslige tilstande, der hvert øjeblik bliver medskabende og forbinder os med nuet. Det handler om kroppen og bevægelsen som medskaber af stemtheder, følelser, rytmer og musikaliteter. Det er denne tætte sammenvævning mellem krop-tanke og verden, der er dansens medium – og som peger på bevægelsen som et dynamisk medskabende grundelement menneskers liv og måder at være i verden på.

Det er klart at dette peger ind i dansen, på måder som rækker ind i en erfaring hvor liv og kunst ikke længere er adskilt, men hele tiden er gensidigt medskabende af det mulige. Det almindelige og hverdagsagtige kan forvandles og forbindes med det unikke og fantastiske. Dansen – som sensitivt laboratorium for bevægelsens poetik – en dynamisk medskaber af hvert øjebliks rytmer og dermed realiserende relationer mellem krop-tanke-verden.

En danseoplevelse kan være mødet med den sublime skønhed. Oplevelsen af en virtuos danseudførelse, kan være med til at forandre vores oplevelse af vores egen krop og af verden. Vi kan i bogstaveligste forstand forbinde os kropsligt med en danseoplevelse fordi vores egen krop, via vores indlevelsesevne ”svinger med” i lignende mønstre som dansens udførelse. At opleve dans kan derfor åbne for helt nye oplevelses dimensioner – også selv om man ikke selv behersker den fysiske udførelse. Kroppen kender og genkender intuitivt dansernes bevægelse, som alle stammer fra vores fælles bevægelsesbrønd.

Gennem indlevelsen kan vi mærke den – og åbne for den dimension af kunst der handler om  at åbne for nye muligheder og dermed for bevidsthedsforvandling. Dansen er også kroppen som et levende billede i vores livsforståelse. Dansen rummer alle slags kropslige erfaringer fra det hverdagsagtige til det ekstatiske – og dansen kan derfor også åbne for erfaringer af fuldstændig ændrede bevidsthedstilstande. Danseoplevelser med og for børn kan være med til at udvikle og udvide deres kropslige og verbale sprog, fantasien og sensitiviteten over for sig selv og omgivelserne. Listen over dansens rum kan blive ved og der er rigtig mange gode argumenter for at lukke mere dans ind i sit liv.

Lær at forstå dansen

At se og opleve dans er noget vi på mange måder skal lære, ligesom vi skal lære at lytte til musik eller forstå matematiske eller visuelle sprog. Vores fornemmelse for dansen skal kultiveres på samme måde som vi kultiverer kærlighed for den gode smagsoplevelse, ved at lave rum til at opleve det med sensitivitet og åbent nærvær.

Vi kender os selv og verden gennem bevægelse hvor vi ser, hører, smager, rører og mærker verden. Livet er en sådan stadig bevægelse og dansen kan være den port, som ved sin opmærksomhed på udforskning af bevægelse kan åbne for en mere nuanceret og sensitiv oplevelse af livsmuligheder.
Så kridt skoene og giv dig selv lov til at danse hvert øjeblik