Beskrivelse af Kvantedans og Sans & Dans

Kvantedans 2014-2017


Kvantedans er kompagniets hidtidigt største satsning, der forventes at kulminerer under Danmarks kulturbyværtskab i Århus i 2017. Kvantedans kommer til at bestå af 6 nye værker med 1-2 årlige premierer.

’I Universet har jeg hjemme’ er således den første i rækken. Kvantedans værker vil kendetegnes ved større spektakulære værker, der kan opleves i anderledes rum: på vandet eller stiger, og af flere publikum ad gangen. I det hele taget bliver Ingrid Kristensen og kompagniets skabelsesprocesser ændret under Kvantedans projektet.

Publikum og forskning
Er de helt centrale aktører i det samlede Kvantedans projekt, hvor vi har fokus på:
1. Demokratisering af dansen ved at bringe scenen ud til nye publikumsgrupper, og ved i højere grad at inkludere publikum i udviklingen og afviklingen af forestillingerne.
2. Integrering af smag og lugt i dansen for at øge sanselighed i værkerne og for at opnå en større publikumsappel.
3.Udforskning af dansen i samspil med interaktive tekstiler og arkitekturer.
4.Skabe merværdi til samfundet gennem projekter på byudviklings- og velfærdsområdet

Kvantedans vil bestå af følgende værker:
2015:
Lille dråbelise: en overflod af dans sammensmeltet med overdådige kostumer, dufte og smagsoplevelser inspireret af eventyret Tommelise. Opføres på vandet, i havne og å områder. Akkompagneres af en duftsymfoni
og og smagsoplevelser skabt af insekter og tang.

Kunstnerisk Folkevandring. Et tre kilometers kunstnerisk vandremøde i 3 akter, inspireret af H. C. Andersens eventyr De røde sko, der afvikles på Fynske stier, Hærvejen og andre vandreruter. Hvor hundredevis af pilgrimstilskuere inviteres til at performe med kompagniets dansere.

2016:
Real Magic (arbejdstitel): Med inspiration fra Isabel Allendes roman, Åndernes hus og magisk realisme udspiller forestillingen sig i transformationen mellem det konkrete, arkitektoniske rum og det designede, virtuelle rum. Ved inddragelse af danseprojektioner på damp
 og, brug af lugt og smagsoplevelser skabes en parallelverden, som vil være med til at udfolde Isabel Allendes magiskrealistiske univers.

2017:
Agualuz, tager udgangspunkt i vand og lys som et grundelement for vores eksistens. Vejr- og naturfænomener som lyn, storm
 og regnbuer paralleliseres til menneskelige sindstilstande og H.C. Andersens eventyrunivers. Værket opføres på vandet på en 
stor pram. Kostumerne med lys, vand, damp
 og projektioner udvikles som selvstændige installationer og vil agere som dansepartnere for danserne. Efterfølgende vil de bestå som efterklang for værket og udstilles på museer og gallerier.

Økonomiske bidrag:
Du kan bidrage til Kompagniets gennerelle arbejde med Kvantedans. Der er også mulighed for at komme med bidrag i forbindelse med specifikke værker. Ønsker du at støtte kompagniets arbejde, er du velkommen til at kontakte os over mail.

(findes kun på engelsk)

Sense & Dance briefly.


The project has run from February 2010 until January 2013. The project is funded by the Arts Council of Denmark, The Region of Southern Denmark and The Municipality of Odense as well a number of smaller sponsorships.
The project has consisted of a number of ‘research-performances’, audience studies, installations, videos, films and a sculpture.
From the beginning of the project it has been supported by an innovation board consisting of 24 people with some of the highest expertise within the areas.
We’ve visited and collected information and knowledge from a number of national and international art- and cultural institutions.
We’ve held meetings with a great range of capacities within sense research and dance. We’ve read, studied and discussed literature on the subject – primarily recommended by the innovation board.

Selected highlights, events and works in The Sense & Dance Project.


Performances:

Shanghai & Beijing Tour
Magic Move and subsequent tour in Denmark.
Magic Move for Children and subsequent tour in Denmark.
Sensing at Funen Museum of Art
A Journey through The Little Mermaid, The Ugly Duckling and The Match Girl in Guangzhou, China

Test Projects:

Presentation of Sense & Dance as well as the audience talks in Beijing and Shanghai in cooperation with the Danish Cultural Institute in Beijing.
Test Performances - The effect of sensory exposure in dance scenes tested on groups of men, women, children and blind people.

Performances with sensory stimuli and audience interviews.
Ballet Brunch, Fredericia.
The Children’s Meeting with the Sensuous Art, Varde, Kolding and Middelfart.

A total of approximately 400 audience interviews.
The study of audience interaction in Sensing by Valentijn Visch
The costume study in sensing by Sarah Kettley

Installations and sculpture:

El eco del Carlito – premiere on Research Day and the international Day of Dance, subsequent tour to Skanderborg, Copenhagen, Art Museum of Fyn and Augustiana.
Aura Dresses, Premiere at
Art Museum of Fyn.
A Taste of Dance,
Premiere at Ikea.
Sensing at
Art Museum of Fyn.
Installations from
Sensing,
Augustiana, Sønderborg.
Concrete Dansing Feelings.

Events:

4 Innovation Councils
Final symposium
for Sense & Dance.

Publication of:

92 newsletters
and newscasts.
28 short films about the project.
920 images.
2 booklets.
1 report on the children’s meeting with the sensuous dance.
a series of feature articles.
a variety of input to Danish and international sector websites. Television stations and newspapers.

Meetings, collaborations and talks to:

8 Universities and numerous museums, galleries, companies and inspiring people and experts.